Tag: 聖誕


【女性投資】聖誕食火雞,也有投資機會?

【女性投資】聖誕食火雞,也有投資機會?

前幾天跟一位從外國回流的朋友食飯,談及她女兒回港入讀大學的問題,她問我對香港的香港大學,中文大學,火雞大學...的睇法。吓!「火雞大學」!愕一愕然...原來是我朋友廣東話口音唔正,應該是「科技大學」才對......

繼續閱讀